Čištění filtru DPF Opava

Je jasné, že úplně každý filtr se časem zanese nečistotami. Každý filtr je potřeba čas od času vyčistit. Vyjímkou není ani filtrů pevných částic DPF. U vozidel, která mají filtr pevných částic instalovaný, existuje spojitost mezi zaneseným DPF a celkovou funkčností motoru. Zvýšení tlaku v systému je jedním z nejčastějších důvodů poškození turbodmychadla - a následného zanesení filtru DPF olejem. Zvýšené teploty vedou k prasknutí jádra filtru, což vede k jeho úplnému zničení. Investice do pořízení nového filtru DPF je po té několikanásobně vyšší, než jeho vyčištění.

Z vlasních zkušeností můžeme více než doporučit provedení včasného, preventivního vyčištění.

Proč filtr čistit a kdy?

Zcela určitě je investice do vyčištění filtru mnohem nižší než pořízení nového filtru. Rozhodně je lepší nechat filtr preventivně vyčistit, než riskovat jeho zničení nebo poškození jiných částí motoru vlivem ucpaného filtru DPF.

Výhody čištění filtru pevných částic DPF

  • Zlepšení tahu vozidla
  • Snížení spotřeby paliva
  • Prodlužení životnosti DPF
  • Zamezí vysokým nákladům na nákupe nového filtru pevných částic

čištění filtru DPF Opava

Jak probíhá čištění filtru DPF Opava

čištění filtru DPF Opava

Tento hloubkový čistící proces filtru DPF prodlouží jeho životnost a vozidlo dosahuje lepší (nižší) spotřeby paliva.

Celý proces začíná demontáží filtru dpf z vozidla.

Následně se před čištěním provede zkouška průchodnosti, o které je vystavený protokol měření.

Hlavní fáze čištění filtru DPF spočívá v proplachování filtru ve speciálním stroji za použití předepsaného tlaku a vysoce kvalitních čistících přípravků.

Po ukončení čistící fáze proběhne vysoušení filtru a následně druhý test průchodnosti. Oba protokoly o zkoušce obdržíte při přebírání vozu.

nakonec se filtr DPF namontuje zpět na vozidlo. Celý proces čištění filtru DPF v Opavě trvá několik hoidin v závislosti na znečištění a velikosti filtru DPF

Video čištění filtru DPF Opava